Aktualita

2014-05-30 11:24:50

Duchovní setkání

V pondělí 26. května 2014 navštívil naše sdružení pan Michael Clark. Nenápadný skromný člověk, který ovšem nebyl vždy takový. 

Od dětství byl chronickým zlodějem. Kradl v obchodech, v domech i v kostelích, žil na ulici. Pak během svého krátkého pobytu ve vězení zažil konverzi – první setkání s Bohem. Přesto, že po propuštění na svobodu dál těžce bojoval a částečně se vracel ke starému způsobu života, v jeho 46 letech nastala změna. Začal spolu s manželkou navštěvovat kostel, stal se členem katolické církve a vstoupil do charismatického hnutí.

Chodí do věznic, komunit pro léčbu drogově závislých, útulků pro bezdomovce, dětských domovů, aby pomáhal druhým na cestě k osvobození a uzdravení. 

Našim uživatelům vyprávěl svůj příběh, své hledání pravdy, sdílel se s nimi o jejich problémech a nabídl modlitbu za uzdravení. Podle pozitivních reakcí mužů i podle jejich otázek bylo vidět, že cesta ke svobodě je možná i skrze víru, že hledání Boží pravdy osvobozuje a věříme, že pomůže ke změně jejich životů.

Děkujeme panu faráři Markovi Jargusovi za to, že zprostředkoval toto duchovní setkání a přispěl tak k pěknému duchovnímu zážitku našich uživatelů.

Fotogalerie - Duchovní setkání