Aktualita

V měsíci srpnu navštívila naši organizaci paní Mgr. Hnídková, metodik odboru výkonu vazby a trestu pro sociální práciPři její návštěvě u nás ji doprovázela paní Eliška Romanová, která dělá sociální pracovnici ve Věznici Ostrava - Heřmanice.

Návštěvu jsme seznámili s činností našeho sdružení a s chodem Azylového domu, kde bydlí naši klienti. Velký zájem paní Mgr. Hnídková projevila o naši sociální práci a pracovní aktivity. Proto byla seznámena s naší stolařskou a zámečnickou dílnou, s projektem Kola pro Afriku, kde také chodí pomáhat klienti našeho sdružení a velmi byla překvapena našimi školícími a vzdělávacími kurzy, které probíhají pro klienty po výkonu trestu úplně zdarma a kterých se v této době v našem sdružení osobně účastní i lidé z Věznice Ostrava - Heřmanice a v nových následných kurzech (od září 2014) i lidé z Vazební věznice Ostrava.

Vzhledem k tomu, že paní Mgr. Hnídková má z titulu své funkce pod sebou všechny sociální pracovníky ze všech věznic z celé naší republiky, byli jsme rádi, že se s námi podělila o své pracovní zkušenosti.

Jsme přesvědčeni, že její návštěva byla obohacením v naší práci a navzájem jsme si mohli předat poznatky ze své práce.