Aktualita

Dne 16. září 2014 bylo v naší organizaci zasedání manažerského týmu komunitního plánování. Na tomto jednání se řešili různá témata s výhledem několika nejbližších roků. Byla to témata nejen sociální, ale i témata v oblasti prevence kriminality. Po skončení jednání jim personál naší organizace připravil pohoštění, které bylo venku před naším azylovým domem a při kterém jsme využili pěkné teplé počasí, které ten den bylo. Byli jsme rádi, že po oficiální části zůstali někteří členové manažerského týmu KP se zástupci naší organizace při tzv. neformální besedě. Zde jsme také mimo jiné řešili problém, jak a čím svážet darovaný nábytek (hlavně od starších lidí) do našeho skladu nábytku.  Byly zde zmíněny dva nápady řešení a čas ukáže, jak se podařilo tento problém vyřešit.

Na konci celé této akce nám pan Mgr. Michal Mariánek (vedoucí KP) poděkoval za zázemí a pohoštění, kterého se celému manažerskému týmu od naší organizace dostalo.