Aktualita

U příležitosti ukončení projektu OP LZZ s názvem "Nová šance pro osoby opouštějící vězení", v pátek dne 22.5.2015, uspořádal projektový tým setkání s klienty Azylového domu Nová šance, sociálními pracovníky, pracovníky v sociálních službách.

Předmětem setkání bylo vyhodnocení projektu. Vedoucí projektu Ing.Panoc poděkoval účastníkům projektu, klientům a pracovníkům azylového domu a vedení Nové šance za příkladnou spolupráci během projektu OP LZZ, který se uskutečnil v době od 1.1.2013 a končí posledního května 2015.

Součástí poděkování bylo i posezení se všemi účastníky, včetně malého občerstvení ve formě populárního opékání špekáčků. Akce se vydařila, všichni byli spokojení a projektový tým se těší na další budoucí projekt.

Fotogalerie - Posezení s klienty v rámci projektu