Aktualita

2015-07-01 09:57:02

Návštěva Otce biskupa u nás

Dne 30. června 2015 nás navštívil, na pozvání ředitele organizace, biskup ostravsko-opavské diecéze Otec Lobkowicz. Tato návštěva byla zorganizována u příležitosti zahájení pilotního projektu "Probační dům".

Při své návštěvě nám otec biskup vysvětil tento dům a seznámil se také s činností naší organizace. Dále přijal pozvání a prohlédl si celou budovu v našem areálu, kde se realizuje projekt Kola pro Afriku. Navštívil také naši stolařskou a zámečnickou dílnu, na závěr své návštěvy si prohlédl i velkou sportovní místnost, kde mají naši klienti pingpongový stůl, kulečník, menší posilovnu, šipky atd.

Součástí jeho návštěvy byl i společný oběd spolu se zaměstnanci a klienty naší organizace Nová šance. 

Velmi příjemné bylo také posezení u kávy, po obědě, pod pergolou, kde jsme spolu s otcem biskupem zavzpomínali na začátky naší činnosti před více jak 15. lety. 

Byli jsme rádi, že celé této akce se účastnili i zástupci TV Noe, kteří následně také projevili zájem udělat více obrazových materiálu v budoucí době o naší organizaci a naší činnosti. 

Chceme tímto poděkovat i našim klientům, kteří se nemalou měrou zasloužili o zdárný průběh celé návštěvy otce biskupa.

Fotogalerie - Návštěva Otce biskupa u nás