Aktualita

PROJEKT CYKLUS VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ PRO OSOBY VE VTOS, PO VTOS A OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ

Projekt je spolufinancován z prostředků rozpočtu Moravskoslezského kraje


Projekt je realizován formou vzdělávacích seminářů vedených odbornými lektory, kteří už s Novou šancí spolupracovali v projektu OP LZZ. Cyklus seminářů je čtyřdenní, kdy se stejné osoby (posluchači jednoho cyklu seminářů) účastní všech seminářů v daném týdnu.


Témata jednotlivých seminářů:

a) Dluhy, prevevence finančního zadlužování. Jak se nedostat do dluhu. Oddlužení.

b) Zaměstnání jako prevence zadlužování. Zaměstnání jako prevence kriminality.

c) Trestně právní minimum. Prevence kriminality. Probační a mediační služba

d) Samostatné bydlení a hospodaření s penězi jako prevence kriminality. Prevence zneužití moderních technologií.
 

Termíny jednotlivých seminářů v roce 2015

  červen  ...  16.-19.6.2015
  září      ...  22.-25.9.2015
  říjen      ... 13.-16.10.2015
  listopad ...  3.-6.11.2015
  prosinec ... 8.-11.12.20


Fotogalerie - Vzdělávací semináře pokračují v září