Aktualita

V minulém týdnu, dne 8.9.2016 uživatelé azylového domu a také uživatelé pilotního projektu Probační dům společně s pracovníky vyjeli mimo areál Nové šance za účelem relaxace, i další motivace v řešení osobních záležitostí všech uživatelů.

Výlet se konal, jako již několikrát v minulosti, na poutní místo Svatý Hostýn. Vzhledem k datu, kdy křesťané slaví "narozeniny Panny Marie" se na tomto místě sešlo více neziskových a charitativních organizací, například i Charita Uherský Brod, atd.

Po příjezdu měli všichni možnost chvilky osobního volna na prohlídku poutního místa. Většinu zaujala Vodní kaple a pramen vody, stánky s občerstvením, někteří si se zájmem prošli i Cestu Světla.

Poté jsme se všichni  zúčastnili slavnostní  mše svaté. Po společném obědě jsme pak měli možnost komentované prohlídky Baziliky i okolí. Poutní putování jsme zakončili v odpoledních hodinách po společném rozjímání nad mozaikovou Křížové cesty.

Na tento výlet jsme mohli jet všichni společně, také díky našemu tranzitu Pegueot, který jsme získali díky podpory města Ostravy. Vzhledem k tomu, že jeden uživatel měl potíže s chůzí (byl o holi), bylo velkou pomocí, že jsme měli "povolení k výjezdu"  až na parkoviště před samotnou Bazilikou.

Po návratu všichni společně usoudili, že to byl hezký den, nejen proto, že bylo slunečno, ale také proto, že načerpali duchovní sílu do svého dalšího života.

Fotogalerie - Aktivizační výjezd s uživateli azylového a probačního domu