Aktualita

Na základě koordinované výzvy č.26 projektu OPZ, vyhlášené MPSV v rámci fondů ESF, jsme za organizaci Nová šance, z.s., podali v červenci 2016 projekt s názvem: Nová šance pro integraci osob po návratu z výkonu trestu.
Projekt, který jsme pečlivě a podrobně zpracovali i ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v Ostravě, byl výběrovou komisí MPSV schválen v listopadu 2016 s vysokým hodnocením 93,13 bodů ze 100 bodů možných.

Projekt "Nová šance pro integraci osob po návratu z výkonu trestu" se zaměřuje na podporu integrace osob hlavně z cílové skupiny po výkonu trestu se zacílením na jejich integraci do společnosti, řešení dluhů, zvýšení šance jejich uplatnění na trhu práce a snížení rizika recidivy.
Navazuje na úspěšně realizovaný projekt OP LZZ "Nová šance pro osoby opouštějící vězení" a dále rozvíjí aktivizaci osob z cílové skupiny směrem k integraci do společnosti a na trh práce.
Hlavním cílem projektu je budování základu úspěšné integrace směrem do společnosti, na otevřený trh práce, do zaměstnavatelských aktivit u minimálně 120 osob z CS projektu prostřednictvím navrženého programu integračních aktivit.
Projekt realizuje cíl Strategického plánu sociálního začleňování města Ostravy (SPSZ), stanovený v kapitole 5.4.4 Priorita IV.3 1.

Bude realizován v období od 1.1.2017 do 31.12.2019 a jeho způsobilé náklady jsou schváleny ve výši 3 814 050 Kč.

Podporovanou cílovou skupinou projektu jsou osoby ve výkonu trestu, po výkonu trestu a osoby bez domova.