Aktualita

2017-01-31 13:02:10

Poděkování za koláče

V minulých dnech jsme opět obdrželi sponzorský dar od pekárny M & K PEKÁRNA ŠILHEŘOVICE. Jednalo se o koláče a vánočky, které byly velmi dobré a chutné. Uživatelé naši sociální služby azylový dům, jsou vždy velmi rádi a vzhledem ke své životní situaci by si takové „dobroty“ nemohli dopřát. Chceme tímto moc poděkovat pekárně, která nám je takto nakloněna a pomáhá nám již několik let. Velmi si této pomoci vážíme.