Aktualita

V minulých dnech jsme navštívili "adoptované děti" na Ukrajině, které podporuje naše organizace Nová šance.

Tuto návštěvu organizovala Diecézní charita ostravsko -opavská. v rámci projektu "Adopce na dálku".

Měli jsme možnost na vlastní oči vidět "naše děti" a také jaká je ještě i v této době chudoba v některých ukrajinských venkovských rodinách. Byli jsme také rádi, že  z drobných dárků měly tyto naše dvě děti radost.

Za tuto zkušenost jsme byli rádi, neboť touto návštěvou víme, kde jdou adresně naše finanční prostředky. 

Chceme tímto poděkovat Diecézní charitě, především paní Veronice Mechové, za toto zprostředkování s dětmi nejen za nás, ale i za všechny rodiče, kteří se s námi tohoto projektu účastní.

Fotogalerie - Návštěva "ADOPTOVANÝCH DĚTÍ" na Ukrajině