Aktualita

Město Ostrava, resp. Komunitní plánování sociálních služeb Ostrava, umožnilo neziskovým organizacím z Ostravy se účastnit letošních vánočních trhů, tím, že  zřídilo v rámci těchto trhů jeden stánek, kde by sociální služby mohly prezentovat svou činnost, případně prodávat své výrobky.
Také Nová šance se účastnila dne 7.12.2017 těchto trhů v stánku Komunitního plánování. Prezentovali jsme naši činnost v oblasti cvičných dílen keramické a dřevodílny v rámci aktivit projektu OPZ. Ve stánku se během dne vystřídali vedoucí jednotlivých dílen a klienti, kteří se podíleli na zhotovení vystavovaných drobných výrobků.
Zájemcům také klienti darovali některé své výrobky.

Děkujeme městu Ostrava za umožnění naší prezentace na letošních vánočních trzích.
Vánoční trhy se konají až do 23.12.2017 na "Kuřím rynku" v centru Ostravy.

Fotogalerie - Nová šance na vánočních trzích