Aktualita

2018-06-14 10:43:13

Letní kino pro klienty

Dne 8.6.2018 se naši klienti spolu s personálem azylového domu Nová šance zúčastnili pro ně mimořádného zážitku a to návštěvy letního kina. Ve večerních hodinách se promítala česká komedie „Špunti na vodě“ v areálu Bamšula.

Tímto bychom chtěli poděkovat panu starostovi Mgr.Káňovi  z obce Šilheřovice za možnost účastnit se této akce. Zároveň děkujeme všem, kteří se podíleli na zajištění pohoštění.

Všem zúčastněným klientům se promítaný film velmi líbil.

Věříme, že dobrá spolupráce mezi naší organizací a obcí Šilheřovice bude nadále pokračovat. Ještě jednou moc děkujeme za pěkný kulturní a společenský zážitek.