Aktualita

Dne 16. 5. 2019 se v našem areálu uskutečnilo setkání k příležitosti 20. let od vzniku organizace Nová šance, z.s. Na tuto akci byli pozvání nejenom vzácní hosté, ale i lidé a firmy, kteří nám celou dobu od vzniku naši organizace nezištně pomáhali. Součástí uvítání těchto hostů byl i příspěvek o historii a vzniku tohoto areálu (areál bývalých kasáren), který se stavěl ve 30. letech minulého století. Byli jsme rádi, že na úvod přednesl pan starosta obce krátký projev o začátcích naší organizace a o současných velmi dobrých vztazích a hlavně naší velmi dobré vzájemné spolupráci. 

Součástí tohoto slavnostního dne byla i komentovaná prohlídka našeho azylového domu, dílen – stolařská, zámečnická, keramická, skladu nábytku, kterým pomáhám sociálně slabým rodinám, sportovní místnosti pro naše klienty. Bylo možno shlédnout také chov našeho zvířectva (ovce, slepice, králíky) menší pole atd. 

Proběhla také komentovaná prohlídka prostor Kol pro Afriku, kde mohli lidé shlédnout nejenom několik tisíc kol, které jsou zde uskladněny, ale i dílnu, kde se samotná kola pro děti v Africe opravují. 

Na závěr byli všichni zúčastnění hosté pozváni na bohaté občerstvení, které bylo zajištěno Hotelovou školou Šilheřovice. Tímto bychom chtěli poděkovat za zajištění kompletního servisu.

Rádi bychom také na závěr chtěli poděkovat všem lidem, kteří si přišli s námi zavzpomínat, podívat se na fotky, které jsou staré už 20. let a těšit se na další společná setkání, které nás v naší nelehké práci obohacují. 

Odkaz na natočené video televizí POLAR:

https://polar.cz/zpravy/moravskoslezsky-kraj/cely-ms-kraj/11000016295/leta-bezi-nova-sance-pomaha-veznum-uz-20-let

Fotogalerie - 20. let Nové šance v Ostravě – Koblově