Aktualita

2019-11-01 14:52:13

Pomoc našich uživatelů dětem

Dne 30. 10. 2019 přijely do našeho areálu Nová šance prožít den podzimních prázdnin děti ze sociálně slabých rodin společně se Sestrami Matky Terezy, které se o ně ve volných chvílích starají a pomáhají jim smysluplně využívat volný čas.
Tento den byl pro děti velmi radostný a přínosný. Hned po příjezdu se všechny děti společně nasnídaly v pergole u naší vrátnice, a poté proběhla v místnosti na hlavní budově, kde je zřízena tzv. kaplička, mše svatá.
Následně děti měly možnost zapůjčení kol a jezdit na nich. Tyto kola byly k dispozici od organizace Kola pro Afriku, které mají u nás centrální sklad pro celou naši republiku.
Děti zhlédly také naše zvířátka (slepice, ovečky, králíčky a kočku společně s koťátky).
Rovněž bylo využito nové sportovní hřiště, které se nám podařilo vybudovat pro naše uživatele v blízkosti azylového domu. Na něm si také kluci zahráli fotbal.
Tímto také děkujeme panu starostovi obce Šilheřovice Mgr. Radku Kaňovi a společnosti ČEZ, kteří se hlavní měrou zasloužili o vybudování tohoto hřiště.
Naši uživatelé také aktivně a rádi pomáhali s přípravou na tento den, který zde u nás měly děti prožít. Dětem přichystali teplý čaj, nachystali dřevo k přípravě táboráku, připravily pruty na opékání párků atd. Společně s dětmi malovali křídou na tabuli různé obrázky, květinky, přírodu. Menším dětem se to velmi líbilo.
Děti i uživatelé si tento prázdninový den užili. Děti projevily zájem k nám opět přijet, což jim velmi rádi umožníme.

Jsme rádi, že naši uživatelé, kteří mají velmi temnou minulost, mohli opět prožít velmi krásný pocit, a to tím, že svůj čas a práci dovedli věnovat dětem ze sociálně slabých rodin. Za to jim patří velké díky.

Fotogalerie - Pomoc našich uživatelů dětem