Aktualita

2011-03-25 14:08:17

POMOC FARNÍMU ÚŘADU

V minulých dnech naši klienti vypomáhali na farní zahradě v Ostravě - Hrušově, kde dělali různé terénní úpravy (rovnání terénu, úprava skalky, odvoz hlíny, atd.). Pan farář byl s jejich prací spokojen a požádal vedení sdružení  o další spolupráci.