Aktualita

Dne 31.května 2011 přijalo naše pozvání  celkem 18 lidí z Charity Opava, konkrétně z Domu svatého Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách u Opavy, kde mezi současnými uživateli  je také jeden náš bývalý uživatel, který v našem sdružení  bydlel několik roků. Nevidomí z tohoto zařízení byli doprovázeni svými asistenty a také vedoucí tohoto zařízení. Při pěkném počasí, které nás doprovázelo, naši uživatelé opékali těmto zdravotně postiženým lidem párky u společného táboráku a také se celkově starali o jejich občerstvení.  Po malém občerstvení jsme se všichni společně vydali k ohradě se dvěma poníky, kde uživatelé z Vlaštoviček měli možnost, někteří poprvé v životě, pohladit tato zvířata. Všichni jsme měli možnost na vlastní oči vidět, jak se těmto lidem s jejich postižením žije a jak jsou odkázání na pomoc druhých lidí. Při prohlídce naší ubytovny jsme mimo jiné kromě pokojů navštívili  i malou kapli (místnost na ubytovně), kde jsme všichni společně při závěrečné modlitbě mohli poděkovat Pánu Bohu za dar zdraví.  Myslíme si, že jsme strávili pěkný den,  a vzájemně jsme se také obohatili. Důkazem tohoto dne jsou i fotografie.

Fotogalerie - SETKÁNÍ NAŠICH UŽIVATELŮ S NEVIDOMÝMI