Aktualita

2011-06-06 10:28:17

POMOC ŘEHOLNÍM SESTRÁM

Již třetí týden naši klienti pomáhají Sestrám dobrého pastýře v Ludgeřovicích u Opavy při opravách nejen kanalizace a terénních úprav na zahradě, ale v budoucím čase budou také pomáhat při stavbě menšího hřiště, které se plánuje v tomto zařízení, kde cílovou skupinou jsou matky s dětmi, vybudovat. Vzhledem k tomu, že v této době je počasí proměnlivé, tak výše uvedené práce se dělají víceméně podle počasí. Jsme rádi, že můžeme řeholním sestrám, které vedou a spravují tento dům pomoci, protože nemají dostatek finančních prostředků.