Aktualita

Ve druhé polovině srpna navštívil naše sdružení otec František Petrík, biskupský delegát pro trvalé jáhny a také spirituál VOŠ Caritas v Olomouci. Otec František potěšil svou návštěvou nejen vedení sdružení, ale také  jednoho uživatele naší ubytovny, s kterým je již několik let ve "spojení" (a to  nejen na svobodě, ale také  při  jeho několikaletém pobytu ve vězení). Otec Petrík si prošel celý areál sdružení, ubytovnu, pohovořil s ubytovanými muži jako se svými přáteli. Všichni jsme byli potěšeni jeho otevřeností, moudrosti, vstřícností, ale také povzbuzením do naší další činnosti.