Aktualita

Mezinárodní vezeňské spoolečenství, o.s., Praha, se kterým naše sdružení spolupracuje pořádalo v loňském roce pilotní program  "ANDĚLSKÝ STROM", který byl zaměřen na zajištění a předání vánočních dárků dětem, jejichž rodič je v současné době ve vězení.  Díky sponzorům a dárcům tato organizace pro děti  zajistila celkem  178 dárků v hodnotě cca 70.000,- Kč.  Naše sdružení bylo jedno z mnoha organizací, které se také finančně podílelo na tomto projektu.