Aktualita

Dne 17. 05. 2012 nás navštívil pan plk. PhDr. Martin Kocanda, který mimo jiné působí ve funkci ředitele kanceláře generálního ředitele Vězeňské služby ČR. Při své návštěvě si prohlédl celý náš areál, zejména pak ubytovnu našich uživatelů a poté také chov našeho drobného zvířectva. Při následné diskuzi byl seznámen s naší činností i s duchovní náplní naší práce, která je nedílnou součástí pomoci našim uživatelům. Následně byl seznámen i s dalšími projekty, které naše sdružení chystá. Byl velmi potěšen celkovou činností a vyjádřil své přání, že by takovýchto zařízení po výkonu trestu mělo být v naší republice více.