Aktualita

Ve středu 10. dubna naše sdružení navštívil ředitel věznice Mírov spolu se svými spolupracovníky.

Velmi se zajímal o naši dlouholetou práci, o činnost našich klientů, jejich volnočasové aktivity, případně možnosti získávání zaměstnání těchto lidí       přes úřady práce atd.

Po srdečné besedě, která proběhla mezi touto delegací a našimi zaměstnanci, si pan ředitel prohlédl celý areál včetně budov, kde již dnes působí několik nestátních a charitativních organizací (Diecézní charita ostravsko - opavská, Centrum pro rodinu a sociální péči, Charita Hrabyně a Kola pro Afriku, o.p.s., kde je již uskladněno několik tisíc kol z celé republiky).

S velkým zájmem si také prohlédl naši školící a vzdělávací místnost, kde právě probíhalo vzdělávání našich klientů v sociální oblasti a také se zastavil   u budovy, která ještě nedávno byla prázdná a nevyužitá a v současné době je v ní zřízena tzv. cvičná dílna, kde se budou naši klienti učit pracovat v oblasti stolařství i zámečnictví a do které byly pro tento účel zakoupeny nové stroje  a zařízení z projektu evropské unie v rámci OPLZZ.

Následně se také byl podívat do ubytovny našich klientů, kde si prohlédl pokoje, společenskou místnost a naši kapli.

Na závěr návštěvy dostali všichni zaměstnanci pozvání na prohlídku Mírovské věznice, za kterou jsme také panu řediteli poděkovali.

Budeme velmi rádi, když se nám podaří tuto nabídku v následujících měsících zrealizovat.

Tato návštěva se připravovala několik měsíců předem a myslíme si, že byla   pro nás velkým přínosem.   

Věříme, že tato vzájemná spolupráce bude pokračovat i v dalších letech, protože jsme přesvědčeni, že je dobré si předávat informace a zkušenosti s prací s naší cílovou skupinou.