Aktualita

2013-06-21 12:51:41

Pohřeb našeho klienta

Dne 14.6.2013 se naše sdružení rozloučilo v římskokatolickém kostele v Ostravě - Hrušově s naším bývalým klientem panem Františkem Kosíkem. Mše svaté se zúčastnili téměř všichni naši klienti a zároveň i jeho kamarádi, stejně tak jako všichni  zaměstnanci. Mši svatou sloužil Otec Petr Kowalski, kterému právě zesnulý klient spolu s dalšími klienty chodil pomáhat. Byli jsem rádi,  že této mše svaté se účastnili také jeho nejbližší, které se nám nakonec podařilo kontaktovat. Se zesnulým se také přišli rozloučit i jeho kamarádi, kteří u nás v minulé době bydleli. Byli jsme také příjemně překvapeni, že se pohřbu účastnili také někteří místní lidé z Ostravy - Koblova.

Chceme tímto poděkovat všem lidem, kteří nám pomáhali při zajišťování pohřbu, protože poslední rozloučení zorganizovalo naše sdružení. Zvláště bychom chtěli poděkovat pohřební službě Charitas (panu Dernickému) a paní Kucharczykové, která nám poskytla v Ludgeřovicích prostory ve své menší restauraci k malému pohoštění pro hosty a naše klienty. Tito také zde vzpomínali na svého kamaráda a také na to, jak jim byl všem nápomocný, zvláště při prvních dnech, když byli přijati do našeho Azylového domu Nová šance.

Všichni jsme si vážili jeho dobré a kamarádské povahy a jeho veliké touhy pomáhat všem lidem, kteří ho o pomoc požádali.

Budeme na něho nadále vzpomínat v našich modlitbách!

Fotogalerie - Pohřeb našeho klienta