Aktualita

Dne 5. září při svém pobytu v Ostravě také navštívil naše sdružení Nová šance ředitel Probační a mediační služby v České republice pan Mgr. Pavel Štern. Cílem jeho návštěvy bylo mimo jiné také seznámit se s činností našeho sdružení, kdy si prohlédl v našem areálu i cvičnou dílnu (stolařskou a zámečnickou), seznámil se s volnočasovými aktivtami našich klientů, prohlédl si naši malou farmu včetně koní, taktéž se podíval i na malé zemědělské políčko, kde naši klienti pěstují různou zeleninu. Při jeho návštěvě jsme také řešili problémy s docházkou lidí, kteří chodí vykonávat trest obecně prospěšných prací a byla nám také nabídnuta možnost jedné ze dvou organizací v naší republice účastnit se projektu Křehká šance. V rámci tohoto projektu je zástupce našeho sdružení členem jedné z komisí pro podmínečné propuštění. Byli jsme rádi, že se zde panu řediteli líbilo a slíbil, že při některé z dalších cest na Ostravsko k nám opět zavítá.