Aktualita

Dne 21. a 22. listopadu se vedení  našeho sdružení zúčastnilo oslav 15. výročí vzniku kaplanské služby ve vězeňské službě ČR. Při osobní účasti na těchto oslavách jsme měli možnost navázat nové kontakty nejenom s kaplany a řediteli z různých věznic v naší republice, ale byli jsme rádi hlavně také za setkání s vrchním ředitelem kanceláře generálního ředitele vězeňské služby s panem plukovníkem Loulou, kterého jsme seznámili s činností našeho sdružení a s výsledky, které jsme za 15 let naší práce získali. S radostí jsme mu také sdělili pozvání do našeho sdružení, kde by se mohl osobně seznámit s naší prací. Zvláštní poděkování chceme také vyjádřit hlavní kaplance z generálního ředitelství VS, která nás na výše zmíněnou slavnost pozvala a zajišťovala nám různá setkání. Celou tuto slavnost zaštiťoval svou osobní přítomností otec biskup Kajnek z královo-hradecké diecéze, který má na starosti v České biskupské konferenci oblast vězeňství.

Fotogalerie - Účast na 15. výročí kaplanské služby v ČR v Praze