Aktualita

2014-02-20 20:43:13

Přednáška o Izraeli

Koncem měsíce ledna ( 29.1.2014)  měli  klienti i zaměstnanci Občanského sdružení Nová šance možnost  zúčastnit se přednášky o Izraeli.

Působivou přednášku spojenou s videozáznamem a krásnými fotkami  vedl pan Luboš Bednárek, pastor z Apoštolské církve z Hlučína, který byl v této zemi v loňském roce nejen na poznávacím pobytu.

Celé vyprávění bylo velmi zajímavé a poutavé. Všichni se dověděli spoustu informací o historii Izraelského národa, ale i  o náboženských skupinách žijících na tomto území. Byli jsme vtaženi   do celkového vyprávění  a sledovali jsme se zaujetím přírodní krásy této země.

Setkání bylo provázeno také hebrejskými písněmi, které dodávaly této přednášce příjemnou atmosféru.

Podle otázek, které na konci klienti pokládali, bylo zřejmé, že je přednáška zaujala.

Tímto bychom chtěli také panu Bednárkovi poděkovat za čas, který v našem sdružení a  našim klientům věnoval.