Dobrovolnická činnostAktualizováno 28.02.2011

Naše sdružení je jednou z přijímajících organizací,  která umožňuje dobrovolníkům výkon dobrovolnické služby  na základě Smlouvy mezi vysílající a přijímající organizací v oblasti dobrovolnické služby.

Vysílající organizací dle této smlouvy je organizace S.T.O.P.,  Ostrava, se sídlem Trocnovská 6., 702 00 Ostrava, která dobrovolníky vybírá, eviduje, připravuje pro výkon dobrovolnické služby a uzavírá s nimi Smlouvu o výkonu dobrovolnické služby..

Dobrovolníkem,  dle Zákona o dobrovolnické službě ( zákon č. 198/2002 Sb.), může být fyzická osoba, starší 15 let, při dobrovolnické službě na území České republiky nebo starší 18 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby v zahraničí.  Na základě svých vlastností, znalostí a dovedností se dobrovolník svobodně rozhodne poskytovat dobrovolnickou službu. Dobrovolníkem se může stát v podstatě kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může nabídnout druhým lidem.

V našem sdružení jsou dobrovolníky  především studenti,  muži a ženy, kteří  ze své vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonají níže uvedenou  činnost:

1 zkvalitňování zázemí organizace a klientů organizace (práce na zahradě, drobné pomocné práce, sekání a řezání dřeva, natěračské práce, pomoc při úklidu, na vrátnici apod.)

2. společník při trávení volného času klientů organizace ( hry, rozhovory,  četba, procházky, výlety, doprovod při akcích, apod.)

Na základě smlouvy mezi našim sdružením a organizací S.T.O.P. mají možnost  naši uživatelé vykonávat  dobrovolnickou službu ve zdejším areálu (každý měsíc 30 hodin), což jim umožňuje navýšení sociálních dávek.