Obecně prospěšné práceAktualizováno 20.01.2016

Obecně prospěšné práce (dále jen OPP),

patří mezi alternativní tresty, které může soud uložit u dospělých v rozsahu 50 - 300 hodin a u mladistvých v rozsahu 50 - 150 hodin za přečin, tj. nedbalostní trestní čin a úmyslný trestný čin, na který trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let. Je  třetím nejpřísnějším trestem v ČR, po výkonu trestu odnětí svobody a domácím vězením.

OPP je nutno odpracovat osobně, bezplatně, ve svém volném čase, nejpozději ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy soud nařídil výkon tohoto trestu.

Jakmile je trest vykonán, či bylo od výkonu trestu OPP nebo jeho zbytku pravomocně upuštěno, hledí se na pachatele, kterému byl uložen, jako by nebyl odsouzen , tj. soud zahladí odsouzení (provádí se výmaz z Rejstříku trestů).

Tyto tresty jsou v ČR nařizovány od roku 1996, naše sdružení umožňuje výkon tohoto trestu  odsouzeným od roku 2003, kdy aktivně spolupracujeme s Probační a mediační službou (dále jen PMS) v Ostravě.

Hlavním cílem této naší činnosti je vytváření podmínek pro uplatnění trestů OPP a tím přispívání k naplnění trestní spravedlnosti, tj. aby uložený trest vedl k nápravě pachatele a zároveň k ochraně společnosti ve smyslu generální prevence. Umožnit odsouzeným vykonat soudem nařízený trest OPP, během něhož zůstává na svobodě, v místě bydliště a má tak větší šanci k nápravě bez nepříznivých dopadů, které sebou přináší  trest nepodmíněný. Navíc odsouzený neztrácí  zaměstnání, rodinné a společenské vazby.

Cílovou skupinou  jsou muži, starší 18 let, od roku 2007 také  ženy, starší 18 let, dále bez věkového omezení. 

Výkon trestu probíhá v areálu bývalých kasáren celoročně, v časových možnostech jak v řádnou pracovní dobu, taktéž v odpoledních hodinách (až do 19 hodin) a také o sobotách. Charakter pracovní náplně podléhá do značné míry ročnímu období.

Výkon trestu OPP umožňujeme všem odsouzeným, bez omezujících specifik, tzn. umožňujeme výkon trestu  prvotně odsouzeným i recidivistům, odsouzeným za nedbalostní trestné činy, ale i za násilnou trestnou činnost,  neupřednostňujeme odsouzené s nízkou výměrou trestu, apod. Umožňujeme výkon trestu také osobám se  změněnou pracovní schopností.

Dle informací z PMS jsme v rozsahu odsouzených největším poskytovatelem  z cca 80 organizací, které aktivně spolupracují se střediskem PMS v Ostravě a zároveň jednou z pěti organizací, které umožňují výkon trestu OPP nejen v pracovní dny, ale i o víkendu, což je velká výhoda především pro  zaměstnané odsouzené.

Operativní reakcí na potřeby Probační a mediační  služby v Ostravě ve smyslu umísťování osob bez tzv. omezujících specifik, a aktivní spolupráci při rozvoji restorativních principů v trestní justici se naše  sdružení zařadilo mezi nejprospěšnější poskytovatele této činnosti.

 Projekt je financován z rozpočtu statutárního města Ostravy