Projekt s podporou MSKAktualizováno 26.02.2019

Dotační program Moravskoslezského kraje a Evropské unie "Podpora služeb sociální prevence" na roky 2018 - 2020 a projekt "Podpora služeb sociální prevence 4".

Účelem poskytnutí této dotace je podpora realizace sociální služby Azylový dům Nová šance, registrační číslo 6291831.

Období realizace: od 1.1.2019 do 31.12.2020

Indikátor: minimálně 25 podpořených účastníků.

 


 

 

 


 

Projekt 

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018

V roce 2018 podpořil Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu výměnu stávajícího nevyhovujícího kotle pro vytápění Azylového domu Nová šance za nový. Jedná se o kotel na tuhá paliva, hnědé uhlí Bílina ořech 2, plně automatický s řízeným ekologickým spalováním.

Projekt s evidenčním číslem 07096/2018/SOC byl Moravskoslezským krajem podpořen ve výši 142.600 Kč.