SlužbyAktualizováno 30.05.2013

Hlavní náplní ( činností) občanského  sdružení Nová šance je  od samotného založení sdružení v roce 1998   tzv. "Resocializace mužů po výkonu trestu".

Posláním této služby občanského sdružení Nová šance v Ostravě - Koblově  je poskytování pomoci mužům  po  propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a v případě volné kapacity i mužům bez domova samostatně jim řešit jejich nepříznivou situaci.

Cílem je poskytování materiální pomoci  a sociálním poradenstvím podpořit uživatele v řešení jeho nepříznivé situace a na základě individuálního přístupu  ho motivovat k nezávislosti na systému sociálních služeb a návratu do běžného prostředí.

Nabízíme tyto služby:

  • přechodné ubytování

  • materiální pomoc (šatstvo, jídlo)

  • základní poradenská činnost (kontakt s úřady, zajištění nových dokladů, pojištění, pomoc při řešení zadluženosti, atd.)