Spolupracující organizaceAktualizováno 10.02.2011

Naše sdružení získává zkušenosti v oblasti vězeňství, práce s odsouzenými i v tzv. postvězeňské péči u různých organizací a věznic po celé republice.

Mezi hlavní spolupracující organizace patří:

Věznice Heřmanice - která se nachází asi 5 km od centra města Ostravy. Díky vzájemným návštěvám sociálních pracovníků  věznice i našeho sdružení může docházet  k prohlubování společné práce s odsouzeným,  podpora a psaní korespondence během výkonu trestu  a případná následná okamžitá pomoc uživateli po skončení výkonu trestu odnětí svobody (VTOS).

Vazební věznice Ostrava - zde dochází k bližší spolupráci především na duchovní úrovni, s kaplanem této věznice, panem Emilem Moravem. Zde máme možnost navštěvovat naše bývalé uživatelé, případně jim zajistit materiální pomoc. 

Věznice Mírov- Pracovníci této věznice každoročně pořádají  Pracovní setkání koordinátorů sociální péče ve Věznici Mírov, které se již několik let účastníme.  Při  návštěvě věznice máme možnost se setkat nejen s vedením věznice, ale především s vedoucími pracovníky, speciálními  pedagogy, psychology, vychovateli i sociálními pracovníky. Při prohlídce objektu věznice,  i po jejím ukončení je možnost diskuze k oblasti činnosti věznice, k problematice metod sociální práce s nepřízpusobivými občany, apod. . Během programu máme možnost individuálních pohovorů  s odsouzenými, v rámci kontinuální sociální péče, s kterými udržujeme písemný kontakt.

Můžeme říct, že udržujeme kontakty s většinou věznic, po celé  ČR. 

Vězeňská duchovní služba ČR - je sborem vězeňských kaplanů, které pověřila jejich církev a s jejichž působením vyslovil výkonný výbor VDP souhlas. Kaplani jsou zaměstnanci Vězeňské služby, jsou členy VDP (vězeňská duchovní péče) a patří do deseti různých církví. Působí ve 23 věznicích a vazebních věznicích. Od roku 2010 je hlavní kaplankou vězeňské služby ČR Mgr. Květoslava Jakubalová, která přijela se svými spolupracovníky (Mgr. Bogdan Pivoňka, Mgr. Martin Škoda,  Renata Balcarová) na několikahodinové pracovní setkání do našeho sdružení, kterým se rozvinuly další možnosti naší vzjemné spolupráce.

K pravidelné výměně zkušeností dochází také při každoročním pracovním setkávání  kurátorů, sociálních pracovních, i  pracovníků věznic  v našem sdružení.  Zde funguje již mnoholetá dobrá praxe při předávání zkušeností nejen s kurátory z Ostravy a blízkého okolí ( Hlučín, Opava ), ale také těchto pracovníků ze vzdálenějších měst (Rožnov pod Radhoštěm, Uherský Brod, Zlín). Při posledním našem společném setkání k nám přijeli i zástupcu Věznice Mírov a svými zkušenostmi z praxe přispěl také vedoucí kurátorů v Ostravě Mgr. Záviš Pavlas.

V tomto roce máme možnost se účastnit se pravidelného setkání katolických spolupracovníků ve vězeňské pastoraci v ČR,  v Pardubicích, pod záštitou otce biskupa Mons. Josefa Kajneka.

Stejně tak jsme přijali pozvání na  mezinárodní seminář v  Praze , který pořádá Mezinárodní vězeňské společenství v České republice, o.s. pod názvem Evropské zkušenosti s programy PrisonFellowship International.