Správcovství areáluAktualizováno 30.05.2013

Areál bývalých kasáren

Rozloha tohoto areálu je 39 400 m2.

Naše sdružení zde sídlí od 1. března 1999. Od této doby se kromě jiného staráme o údržbu travnaté plochy v celém areálu (sekání trávy, hrabání listí, sbírání ulámaných větví ze stromů apod.), o zdejší údržbu cest (asfaltování menších děr), zajišťujeme i hlídání objektu. V zimních měsících zajišťujeme úklid sněhu, a to nejen v areálu, ale také na příjezdové cestě. V případě dešťů nebo tání většího množství sněhu hlídáme i funkčnost kanalizace, aby nebyla zatopena příjezdová cesta. Vzhledem ke špatnému technickému stavu vodovodního potrubí, hlídáme každý týden stav vodoměru, abychom zamezili větší ztrátě vody při případné poruše, jako se nám již několikrát stalo.

Veškeré výše zmíněné činnosti provádíme na náklady sdružení.