Využití budov areáluAktualizováno 31.05.2013

Využití budov v areálu bývalých kasáren

Naše sdružení v areálu bývalých kasáren v Ostravě-Koblově sídlí od 1. března 1999. V roce 2011 byl na naše sdružení převeden areál, ve kterém sídlíme, a součástí tohoto převodu byly i značně zchátralé budovy, ve kterých dříve sídlila Armáda ČR, která odešla v roce 1991.
Během uplynulých dvou let se nám podařilo zde získat již několik nestátních a charitativních organizací, které užívají tyto budovy bezúplatně pro svou činnost nebo je užívají jako své skladové prostory.
Pro lepší orientaci uvádíme plánek areálu a organizace, které výše uvedené budovy užívají.

Rozloha tohoto areálu je 39 400 m2.